Tag: gas station attendant persona 4

Who is Izanagi?

Izanagi and Izanami, (Japanese: “He Who Invites” and “She Who Invites”) in full Izanagi no Mikoto and Izanami no Mikoto, ...

Who is Izanagi?

Izanagi and Izanami, (Japanese: “He Who Invites” and “She Who Invites”) in full Izanagi no Mikoto and Izanami no Mikoto, ...